Monialainen palvelu, ohjaus ja neuvonta -hanke

Verkkojulkaisu digitalisaation vaikutuksista ikäihmisten arkeen


Verkkojulkaisu Kohden vuotta 2020 -näkökulmia digitalisaation vaikutuksista ikääntyvien arkeen keskittyy neljään teemaan: tietoturvan haasteisiin, arkea ja asumista helpottavaan teknologiaan, digitaalisiin terveyspalveluihin sekä ikäihmisten osallisuuteen palveluiden siirtyessä verkkoon. Kunkin luvun päätteeksi on Apua arkeen -osio, joka tarjoaa aiheesta sovelluksen käytännön elämään.

Verkkojulkaisu on tarkoitettu ikäihmisille ja ikäihmisten oikeuksista ja hyvinvoinnista kiinnostuneille henkilöille kuten poliittisille päätöksentekijöille, virkamiehille ja ikäihmisten omaisille. Julkaisua voidaan hyödyntää myös EETUn jäsenjärjestöjen ruohonjuuritason toiminnassa.

Julkaisun toteutuksesta vastasi EETUn projektipäällikkö Heini Röyskö.  Verkkojulkaisu valmistui Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran rahoituksella osana Monialainen palvelu, ohjaus ja neuvonta -hanketta 1.2.2015–31.1.2016.

Kohden vuotta 2020 -näkökulmia digitalisaation vaikutuksista ikääntyvien arkeen.pdf


Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen -hankkeen antia

2013–2015 Sitran rahoituksella EETU toteutti Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen -hankkeen, johon liittyi olennaisesti Vahvat vanhusneuvostot -seminaarikiertue. Kiertueella tehtiin vanhusneuvostoja ja niiden toimintaa tunnetuksi ja niille etsittiin toimintamuotoja ja -malleja. Tavoitteena on saada vanhusneuvostot aidoiksi kumppaneiksi kunnille ja kuntapäättäjille.

Hankkeen avulla toteutettiin Vanhusneuvosto-opas, jossa esitellään hyviä käytäntöjä ja annetaan suosituksia vanhusneuvostotyöskentelyyn.

Lue verkossa tai lataa koneellesi (pdf)

Vanhusneuvosto-opas

Hallinnollinen loppuraportti

tutkimus