Eläkeliitto ry

 

Eläkeläiset ry

 

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

 

Kansallinen senioriliitto ry

 

Kristillinen Eläkeliitto ry

 
 

PIO — en vaksam intresseorganisation


Den 20.6.2006 grundades Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf av
Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto ry (Pensionstagarnas Centralförbund), Kansallinen senioriliitto ry, KRELLI Kristilliset Eläkeläiset ry (Kristliga Pensionärsförbundet r.f.) och Svenska pensionärsförbundet rf.
PIO är en registrerad förening och representerar de ovan nämnda förbundens 250 000 medlemmar, vilket i detta nu utgör 87 procent av de organiserade pensionärerna.

 

Intresseorganisationen har hörsammat medborgarnas vädjan om att pensionärernas intressebevakning måste skärpas. PIO:s förbunds verksamhet är etablerad och som har tillräckliga samhälleliga resurser för att delta i arbetet. Samtidigt är de även vara trovärdiga och har fungerande samhällsrelationer.

 

PIO är inte en takorganisation, utan fungerar som sina medlemsorganisationers samarbetsorgan. Samarbetsorganet kan snabbare delta i samhällsdebatten och kan även fungera effektivare för att förbättra pensionärernas ekonomiska och sociala rättigheter.