Artikkelit

Eläkeliittojen etujärjestö EETU ry – Pensiönärsförbundens intresseorganisation rf: lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle pienten eläkkeiden korottamisesta HE 43 2019 vp

Eläkeläisköyhyyttä on vähennettävä. Esitetty korotus (takuueläke 50 €) ja kansaneläke (noin 34 €) on oikein kohdennettu, kustannustehokas ja helpottaa kaikkein pienituloisimpien asemaa. Esitys on hyvin myönteinen, mutta ei riittävä. Eläkkeellä olevien köyhyyteen vaikuttavat tulojen lisäksi menot: asuminen, palvelumaksut, ruuan, lääkkeiden, liikkumisen ja energian hinnat. Siten eläkkeiden tason korottamisen rinnalle tarvitaan kohdennettuja ratkaisuja.
22.10.2019 klo 15:01

Eläkeläisköyhyyttä on vähennettävä ja kotitalousvähennystä ei saa supistaa

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on jättänyt eduskuntaryhmille kannanottonsa valtion vuoden 2020 talousarvioon. Eläkeläisliitot vaativat mm. eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelmaa, kansaneläkkeiden indeksien tarkastamista ja kotitalousvähennysten leikkausten perumista.
24.09.2019 klo 14:13