2024

EETUn lausunto vanhusasianvaltuutetun kertomuksen (2024) osio ikääntyneiden asemasta ja oikeuksien toteutumisesta digitalisoituneessa yhteiskunnassa ja digitalisaatioon liittyvistä suosituksista.

Kuulemispyynnön diat 

Julkaistu 15.5.2024

 

Lausunto Suomi.fi-palvelujen strategisista tavoitteista

Julkaistu 7.5.2024 

 

EETUn kannanotto: Valtiontalous vain vajoaa eläkeläisiltä leikkaamalla 

PIO: Statsfinanserna fortsätter sjunka om vi skär i pensionerna

Tiedotustilaisuuden esittelydiat

Julkaistu 10.4.2024

 

EETUn lausunto julkisuuslain ajantasaistamisesta

Julkaistu 12.2.2024

EETUn lausunto valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Julkaistu 2.2.2024

2023

EETU ry:n tavoitteet työeläkejärjestelmän uudistamiseen

EETU ry:n kannanotto hallitusohjelmaan ja vuoden 2024 valtion talousarvioesitykseen

Julkaistu 3.10.2023

--

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja
elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien
indeksitarkistuksista vuosina 2024 - 2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekä
lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Julkaistu 21.9.2023

--

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi hoitotakuusta

Julkaistu 14.9.2023

--

Lausunto koskien valtioneuvoston asetusta sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden avustuksista

Julkaistu 13.9.2023

--

Kaikki kyvyt käyttöön – eläkeläisten monet roolit 2020-luvun Suomessa

EETU ry:n keskustelutilaisuus SuomiAreenassa to 29.6.2023

Haastamme suomalaiset pohtimaan eläkeläisten monia rooleja 2020-luvun Suomessa. Eläkeläiset ovat paitsi sote-palveluiden käyttäjiä, myös aktiivisia kuluttajia, veronmaksajia ja yhä useampi heistä myös palkkatyössä eläkkeen rinnalla. Nähdäänkö Suomessa tämä monimuotoisuus?

Katso tallenne

--

Lausunto sosiaaliturvaetuuksien ulosmittausta koskevasta työryhmämietinnöstä

Julkaistu 21.6.2023

Lausunto sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä

Julkaistu 16.5.2023

2022

Sähkön hinnoittelujärjestelmä on korjattava ja lisätukiin varauduttava
Julkaistu 30.11.2022

 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n tavoitteet seuraavalle eduskuntavaalikaudelle 2023–2027
Julkaistu 25.10.2022

 

Tiedote: Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n tavoitteet seuraavalle eduskuntavaalikaudelle 2023–2027
Julkaistu 25.10.2022

 

Tiedote: EETU vaatii panostuksia ennaltaehkäisyyn sekä hoitovelan purkamiseen
Julkaistu 4.10.2022

 

Kannanotto, eduskuntaryhmille: EETU kannanotto vuoden 2023 talousarvioesitykseen sekä lainsäädäntöön
Julkaistu 4.10.2022

 

Lausunto: Hallituksen esitysluonnos laeiksi lapsilisälain, työttömyysturvalain, toimeentulotuesta annetun lain, opintotukilain ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta sekä laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta.
Julkaistu 3.10.2022

 

Tiedote: Huomisen kynnyksellä -tutkimus: Ikääntyneet kansalaisemme pitävät hoivapalveluiden laatua luvattoman heikkona 
Julkaistu 15.9.2022

 

Valtioneuvoston periaatepäätös suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-
luvulla (luonnos)

Julkaistu 26.8.2022

 

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi
sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja
kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta

Julkaistu 8.8.2022
 

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista
Julkaistu 21.6.2022
 

Lausuntopyyntö mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta
Julkaistu 6.6.2022
 

Lausuntopyyntö mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta
Julkaistu 12.5.2022
 

Lausunto hallituksen esitys eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi
Julkaistu 4.4.2022
 

Hyvinvointialueiden vanhusneuvostoihin on saatava kattava edustus eläkeläisjärjestöistä
Julkaistu 18.3.2022
 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja
terveydenhuollon valvontalaiksi

Julkaistu 17.3.2022
 

Täsmätoimia kohdennettava kehysriihessä myös eläkeläisille
Julkaistu 7.3.2022
 

EETU vaatii tehokkaita toimia eläkeläisköyhyyden torjumiseksi
Tiedotteen liite:
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kannat työeläkeindeksiin ja eläkkeensaajien verotukseen liittyen
Julkaistu 17.2.2022
 

Lausuntopyyntö parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi
Julkaistu 24.1.2022

2021

Aluevaalitavoitteet
Julkaistu 29.11.2021

 

Lausunto postilain muuttamisesta
Julkaistu 24.11.2021

 

Kannanotto valtion talousarvioon 2022
Julkaistu 8.10.2021

 

Kannanotto budjettiriiheen 2022
Julkaistu 7.9.2021

 

Lausunto: Kuluttajansuojan Omnibus-direktiivin täytäntöönpano sekä puhelin- ja
kotimyyntisääntelyn tiukentaminen

Julkaistu 27.8.2021

 

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
Julkaistu 27.8.2021

 

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta 
Julkaistu 31.5.2021

 

Lausunto valtiovarainministeriölle arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi
Julkaistu 26.4.2021

 

Tiedote: Kuntavaalien siirto vastuullinen ratkaisu
Julkaistu 8.3.2021
 

Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle hallituksen esitykseen hyvinvointialueiden perustamisesta
Julkaistu 4.3.2021

Tiedote: Eläkeläisköyhyys on edelleen todellinen ongelma
Julkaistu 4.3.2021
 

Hyvinvoiva kunta on ikäystävällinen - EETU ry:n kuntavaalitavoitteet 2021
Julkaistu 1.2.2021

En välmående kommun är åldersvänlig - PIO:s kommunalvalsteser 2021
Julkaistu 15.2.2021
 

Kannanotto: Turvallisuuteen erityishuomio kuntavaaleissa, vaalien siirtämiseen varauduttava

Julkaistu 29.1.2021


2020

Kannanotto: Ikääntyvien influenssarokotukset Suomessa 

Julkaistu 27.11. 2020
 

Lausunto Liikenne- ja viestintävirastolle 

Julkaistu 26.10.2020
 

Kannanotto vuoden 2021 talousarvioesitykseen

Julkaistu 14.10.2020

 

Ikääntyneet vahvasti mukaan Sote-uudistukseen 

Julkaistu 1.10.2020
 

EETU ry - PIO rf vaatii nopeasti selkeää ohjeistusta ikääntyneille

EETU ry - PIO rf kräver klara direktiv för äldre 

Julkaistu 8.5.2020

 

Eetu ry - PIO rf:n hallitus kävi 6.2.2020 tapaamassa Aino-Kaisa Pekosta ja jätti tilaisuudessa vuoden 2021 talousarviota silmällä pitäen EETU ry:n toivomukset ministerille.

Julkaistu 23.4.2020

2019

EETU ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työttömyysturvalain 3 luvun 1§:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden muuttamiseksi

Julkaistu 24.10.2019

 

Eetu ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle pienten eläkkeiden korottamisesta

Julkaistu 16.10.2019

 

EETU ry:n kannanotto vuoden 2020 talousarvioesitykseen sekä lainsäädäntöön

Tiedote:  Eläkeläisköyhyyttä on vähennettävä ja kotitalousvähennystä ei saa supistaa

Julkaistu 24.9.2019 

 

EETU ry:n lausunto julkisuuslain soveltamisen laajentamisesta koskevasta selvityksestä

Julkaistu 18.9.2019

 

EETU ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sairasvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Julkaistu 5.9.2019

 

EETU ry:n lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle pienten eläkkeiden korottamisesta

Julkaistu 20.8.2019

 

EETU ry:n vastaus Finanssivalvonnan kyselyyn digitaalisen pankkiasioinnin mukautuksista ja palveluvaihtoehdoista digitaaliselle asioinnille

Julkaistu 18.6.2019 

 

EETU ry:n lausunto valtiovarainministeriölle: Hallituksen esityksen luonnoksesta laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista sekä julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu 13.6.2019

 

EETU ry:n kannanotto hallitusneuvotteluihin: Eläkeläisten asemaa on parannettava

Julkaistu 14.5.2019

 

EETU ry:n lausunto Finanssivalvonnalle: Pankkitunnisteiden mahdolliset muutokset.

julkaistu 3.4.2019

 

Kannanotto: Vanhusten hoivapalvelut on toteutettava laatu edellä  

julkaistu 4.3.2019

 

EETU ry:n lausunto valmisteilla olevaan asiakasmaksulakiin (HE 310/2018)

julkaistu 25.1.2019

2018

EETU ry:n teesit vuoden 2019 eduskuntavaaleihin
julkaistu 4.12.2018

 

Kannanotto vuoden 2019 talousarvioesitykseen sekä lainsäädäntöön
Tiedote: Eläkeläisjärjestöt: kansaneläkeindeksin leikkaus peruttava valtion budjetissa

julkaistu 25.9.2018

 

Kannanotto: Pankkien noudatettava yhdenvertaisuuslakia -
Ikääntyneiden oikeus käteiseen rahaan ja pankkipalveluihin turvattava

julkaistu 30.5.2018

 

Kannanotto: Kansaneläkeindeksin leikkaus peruttava
julkaistu 20.2.2018

2017

Tiedote: Eläkeläisjärjestöt: Maakuntiin toimivat ja edustavat vanhusneuvostot
julkaistu 29.11.2017

 

EETU tapasi eduskuntaryhmät 27.9.2017
Tiedote: EETU luovutti kannanottonsa vuoden 2018 talousarvioesitykseen sekä lainsäädäntöön
Kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteenliittymä Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry tapasi tänään eduskuntaryhmien edustajat ja luovutti samalla kannanottonsa valtion ensi vuoden talousarvioesitykseen sekä lainsäädäntöön.
Pettymyksensä EETU ilmaisi siihen, että talousarvioesityksessä ollaan jättämässä voimaan tehdyt säästöpäätökset perusturvan indekseihin liittyen. Jäädytys leikkaa reaalista ostovoimaa ja alentaa sosiaaliturvan tason pysyvästi alemmalle kehitysuralle myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Tämä tarkoittaa suurta ja pysyvää heikennystä maamme eläkkeensaajille, mikäli jäädytystä ei hyvitetä täysimääräisenä tulevien indeksitarkistusten yhteydessä.

EETU kannanotto vuoden 2018 talousarvioesitykseen sekä lainsäädäntöön
julkaistu 27.9.2017

 

 

EETUn kevätkokouksen julkilausuma 8.6.2017
Digitalisaatio ei saa johtaa ikääntyneiden kansalaisten syrjimiseen
Tietoyhteiskunnan kehitys on viime vuosien aikana siirtänyt yhä useampia julkisia ja yksityisiä palveluja sähköiseen muotoon. Digitalisaatio on myös maamme hallituksen hallitusohjelman läpileikkaava teema, joka huomioidaan lähes jokaisessa kärkihankkeessa. Parhaimmillaan sähköiset palvelut lisäävät kansalaisten mahdollisuuksia käyttää julkisia palveluja ajasta ja paikasta riippumatta. Näin ne myös edistävät yhdenvertaisuutta.

Tiedote: Digitalisaatio ei saa johtaa ikääntyneiden kansalaisten syrjimiseen
julkaistu 8.6.2017

 

EETUlla painavaa asiaa Suomen uusille kuntapäättäjille
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry lähestyi toukokuussa jokaista Suomen kunnallishallitusta viestillä: kuntiin on saatava edustava ja toimiva vanhusneuvosto. Samalla EETU onnitteli kevään kuntavaaleissa valittuja luottamushenkilöitä.
julkaistu 2.6.2017

 

Kuntavaalit

Vaatimuksia ikäihmisten olojen parantamiseksi kuntavaaleissa 2017
julkaistu 2.2.2017

EETU kunnallisvaaliohjelma 2017
julkaistu 2.2.2017

Kommunerna i skick 2017
julkaistu 7.2.2017

 

Lausunnot

16.11.2017: Lausunto kannustinloukkuja pohtineen työryhmän raportista

9.3.2017: Lausunto luonnoksesta laatusuositukseksi hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2018

2.3.2017: Luonnos halltuksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräiksi siihen liittyviksi muiksi laeiksi

21.2.2017: HE 188/2016 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

16.2.2017: KAA 4/2016 vp, Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi

 

2016

Kannanotto eduskuntaryhmille vuoden 2017 talousarvioesitykseen sekä lainsäädäntöön
julkaistu 22.9. 2016

Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain, lääkelain 57 B ja 102 § sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta.
julkaistu 8.9. 2016

Lausunto: Vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain muutokset.
julkaistu 8.9. 2016

Lausunto: Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä.
julkaistu 1.7. 2016

Lausunto: Ehdotus henkilöstömitoituksen tarkistamiseksi iäkkäiden ihmisten palveluissa.
julkaistu 20.5. 2016

Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista.
julkaistu 20.5. 2016

Tiedote: Eetu ry: Uusiin maakuntiin lakisääteiset vanhusneuvostot
julkaistu 13.5. 2016

Kannanotto: Vanhusneuvostojen asema ja tuleva maakuntahallinto
julkaistu 13.5. 2016

Lausunto: Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta.
julkaistu 10.5. 2016

Lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen myönnettävästä valtionavustuksesta.
julkaistu 10.5. 2016

2015

Kannanotto: Valtion talousarvioesitys 2016
julkaistu 14.10.2015

Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi yleisestä asumistuesta annetun muuttamisesta, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain kumoamisesta ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. 
julkaistu 12.10.2015

Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 
julkaistu 7.10.2015

Lausunto: Mediamarkkinoiden toimintaedellytykset, esteet, kilpailuasetelmat sekä kuulovammaistekstitys
julkaistu 25.9.2015

Kannanotto: Ikäihmisten palvelut
Eetun ja Sitran yhteinen tiedote
julkaistu 26.3.2015

Lausunto: Luonnos 30.1.2015, Hallituksen esitys Eduskunnalla laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelujen muuttamiseksi (20 a §)
julkaistu 12.2.2015

2014

Lausunto: Hallituksen esitys uudeksi rahankeräyslaiksi
Sisäministeriölle
julkaistu 27.11.2014

Kannanotto: Vanhuspalvelulain muuttaminen
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varsinaisille ja varajäsenille
julkaistu 21.11.2014

Lausunto: Esitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi
julkaistu 15.10.2014

Lausunto: Hallituksen esitys ns. vanhuspalvelulain muuttamisesta
Sosiaali- ja terveysministeriölle
julkaistu 7.10.2014

Lausunto: Eläkeläiset mukaan päättämään työeläkeyhtiöissä
Eduskunnan talousvaliokunnalle
julkaistu 2.10.2014

Kannanotto: Eläkeläisten toimeentulon turvaamisesta
- mm. takuueläkkeestä, YLE-verosta, lähipalveluista
Eduskuntaryhmille
julkaistu 14.9.2014

Lausunto: Kuntalain hallituksen esitysluonnos
Valtiovarainministeriön Kunta- ja aluehallinto-osastolle
julkaistu 28.8.2014

Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi sosiaalihuoltolaiksi ja siihen eräiksi liittyviksi laeiksi
Sosiaali- ja terveysministeriölle
julkaistu 19.6.2014

Kannanotto: Eläkeindeksin jäädyttäminen merkitsee eläkkeiden leikkaamista
julkaistu 26.5.2014

Kannanotto: Sote-uudistus vaatii tarkkaa pohtimista
Sosiaali- ja terveysministeriön Sote-uudistuksen parlamentaariselle ohjausryhmälle
julkaistu 26.5.2014

Lausunto: Ikääntyneiden ja sairaiden lääkekorvauksia kohtuullistettava
Sosiaali- ja terveysministeriölle
julkaistu 4.4.2014

Lausunto: EU-vaalit tulossa, Suomen eläkejärjestelmän pysyttävä kansallisen päätöksenteon piirissä
EU-vaaliteemat
julkaistu 6.3.2014

Kannanotto: EETU ry huolissaan säästöistä
Kehysbudjettikannanotto
Valtioneuvostolle ja eduskuntaryhmille
julkaistu 6.3.2014

Lausunto: Ikäihmisten kalastusoikeutta ei saa kaventaa
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry vastustaa 24.1. antamassaan lausunnossa yli 65-vuotiaiden kalastuksenhoitomaksua. Maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän mietinnössä esitetään, että yli 65-vuotiaiden maksuton viehekalastusoikeus poistettaisiin.