2009

Lausunto takuueläkkeestä
julkaistu 17.12.2009

Kannanotto: Kansalaisten yhdenvertaisuus Kelan palveluiden saatavuudessa varmistettava
Kelalle
julkaistu 25.11.2009

Lausunto ohjelmistojen siirtovelvoitteesta
Liikenne- ja viestintäministeriölle
julkaistu 13.11.2009

Lausunto vammaisetuuksista ja asiakasmaksuista
Eduskunnan terveys- ja sosiaalivaliokunnalle
julkaistu 4.11.2009

Lausunto ikääntyneiden ravitsemussuosituksista
Ikääntyneiden ravitsemukseen perehtyneelle asiantuntijaryhmälle
julkaistu 13.10.2009

Lausunto eläketulon verotuksesta
Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle
julkaistu 2.10.2009

Eduskuntaryhmille 16.9.2009
asiat: eläkkeensaajan asumistuki, takuueläke, verotus, indeksitarkistukset, vanhuspalvelut
julkaistu 16.9.2009

Lausunto sidotusta pitkäaikaissäästämisestä
Valtiovarainministeriölle
julkaistu 8.6.2009

Kannanotto: Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä
julkaistu 2.6.2009

Kannanotto: Sivistysvaltiolle kuuluvat tehtävät turvattava
julkaistu 25.5.2009

Lausunto työntekijän eläkelain muuttamisesta
Sosiaali- ja terveysministeriölle
julkaistu 14.4.2009

Kannanotto: Eläkeläisten tulotaso ja vanhusten palvelut turvattava
Pääministerille ja Valtioneuvostolle
julkaistu 16.2.2009

2008

EETU vaatii lakia vanhuspalveluista
julkaistu 3.12.2008

EETU vaatii eläketuloverotuksen oikaisemisen jatkamisesta
julkaistu 22.2.2008