EETU ry:n 11. vuosi alkoi Kela-tapaamisella

11.01.2017 klo 15:12
Kelan palveluverkko luvataan pitää ikääntyneiden saatavilla.
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n edustajat kävivät 10. tammikuuta Kelan järjestämässä, jo perinteeksi muodostuneessa tilaisuudessa kuulemassa Kelan alkaneen vuoden ajankohtaisasioita. Samalla tutustuttiin talon uuteen pääjohtajaan Elli Aaltoseen.

EETU-järjestöjen – Eläkeliiton, Eläkkeensaajien Keskusliiton, Eläkeläisten, Kansallisen senioriliiton, Kristillisen Eläkeliiton ja Svenska Pensionärsförbundetin – edustajien joukko koostui puheen- ja toiminnanjohtajista sekä EETU:n neuvottelukunnan jäsenistä.

Ryhmän toivotti tervetulleeksi isäntä, Kelan johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Digitaalisuus puhuttaa

Ikäihmisten palveluihin liittyvät asiat sote-uudistuksen toteutuessa puhuttavat tämän päivän eläkkeensaajaa ehkä eniten. Digitaalisuus tuntuu olevan ratkaisu moneen asiaan.

Mutta digitaalisuuteen liittyy niin paljon haasteita, että monia muitakin kuin ikääntyneitä hirvittää: miten pysyä kehityksen kärryillä? Ja ovatko digitaalisuuteen sijoitetut eurot järkeviä sijoituksia?

- Sähköiset palvelut verkossa auttavat noin 80 prosenttia heistä, jotka asioivat Kelan kanssa. Lopuille 20 prosentille digitaalisten palvelujen käyttöönottoon siirtyminen ei käy yhtä helposti, eikä ainakaan ilman henkilökohtaista apua. Pelkästään Kelan voimin kaikki eivät tule autetuiksi. Huoli pitää nostaa laajemmin valtakunnan tasolle, Mäki-Lohiluoma sanoi.

Kela antaa palvelulupauksen

Kelan erikoissuunnittelija Mari Kannisto esitteli niitä keinoja, joilla Kela pyrkii vastaamaan ikäihmisten palveluhaasteisiin niin, että digisyrjäytymistä ei tapahtuisi.

- Vaikka monet Kela-oppaat, esitteet, etuuslaskurit ja hakulomakkeet ovatkin jo verkkosivuillamme, Kela antaa myös lupauksen henkilökohtaisen palvelun turvaamisesta ja saatavuudesta, kertoi Kannisto.

- Kela myös ilmoittaa pyytämättä asiakkaille vanhuus-, takuu- tai työkyvyttömyyseläkkeisiin tulossa olevista muutoksista. Henkilökohtaista tukea tarjotaan niille asiakkaille, jotka eivät syystä tai toisesta selviydy verkkomaailmassa. Sähköinen valtakirja on tulossa käyttöön, luetteli Kannisto.

Suunnittelija Raija-Liisa Foudila kävi lävitse vuoden alusta tulleita muutoksia Kelan maksamiin eläke-etuuksiin.

- Palveluyhteistyö, etäpalvelut ja ajanvarauksella auki olevat Kela-toimipisteet ovat pian tätä päivää, Foudila sanoi.

Uudistuksiin kuuluvat jo nyt perustulokokeilu sekä vaikeasti työllistyville pitkäaikaistyöttömille räätälöity eläketuki. Näistä ja muista Kelan tukiasioihin liittyvistä yksityiskohdista voi kysyä suoraan Kelan palveluneuvojilta.

Ihmistä ei saa unohtaa

Uusi pääjohtaja, yhteiskuntatieteiden tohtori Elli Aaltonen kertoi työhistoriansa rakentuneen sosiaalialan tehtävissä: ne veivät humanistia kuntien sosiaalipalvelutehtävistä järjestötyöhön, ja sieltä sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaksi sekä kansainvälisiin tehtäviin. Ansioluettelo on pitkä.

- Yhteistyö eri toimijoiden välillä on tätä päivää. Kelan palvelut ja erityisosaaminen voivat tukea myös sote-uudistuksen rakentamisessa. Meillä on muun muassa tietojärjestelmäosaamista ja valmista dataa, jota voidaan hyödyntää sotessa kansalaisten hyväksi, Aaltonen mietti.

- Olemme nyt aikajanalla, missä uusi aika ja vanhat palvelujärjestelmät ovat vielä jonkin aikaa yhtaikaa käytössä. Tässä murroksessa ei pidä kuitenkaan unohtaa ihmistä, pääjohtaja Aaltonen painotti.


Kelan pitkän pöydän äärellä pohdittiin mm. digitaalisuuden ja Kela-muutoksiin liittyviä aiheita. Edessä vas. Kelan johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma. Oikealta ylhäältä Eläkeliiton toiminnanjohtaja Anssi Kemppi, Eläkeläisten Kalevi Kivistö/ EETU:n neuvottelukunta, Kelan uusi pääjohtaja Elli Aaltonen, Eläkeliiton pj Eeva Kuuskoski ja EKL:stä pj Matti Hellsten ja toiminnanjohtaja Timo Kokko.

Teksti ja kuva: Ulla Wallinsalo