EETUn teesit eduskuntavaaleihin

05.12.2018 klo 09:28
Väestön nopea ikääntyminen asettaa tulevalla hallituskaudella paineita ikäihmisten elinolojen ja palveluiden kehittämiselle. Kaikille ikäihmisille tulee turvata mahdollisimman toimintakykyinen ja taloudellisesti turvattu ikääntyminen sekä parantaa ikäihmisten osallisuutta.

Suomen väestön ikärakenne muuttu yhä vanhenevaan suuntaan. Vuonna 2020 yli 65-vuotiaita ennustetaan olevan lähes 1,3 miljoonaa (22.6 % väestöstä) ja vuonna 2030 lähes 1,5 miljoonaa henkeä. Tuolloin on yli 65 vuotiaiden osuus väestöstämme yli neljäsosa (25,6%). 

Ikääntyvä väestö tulee huomioida tulevalla hallituskaudella.

EETU ry:n eduskuntavaaliteesit

  1. Laaditaan Suomeen eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma
  2. Eläkeläisten verotus ei saa olla palkansaajien verotusta ankarampaa
  3. Esteettömyyttä ja ikäystävällisyyttä asuntopolitiikkaan
  4. Uusia keinoja iäkkäiden kansalaisten kotona asumisen tukemiseen
  5. Kohtuullistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden maksutaakkaa yhdistämällä maksukatot
  6. lkääntyneiden oikeus kuntoutukseen turvattava

Lue EETU ry:n eduskuntavaaliteesit kokonaisuudessaan.