EETU ry:n delegaatio eduskunnassa 24.9.2019. Vasemmalta Päivi Kyyrö, Kalevi Kivistö, Raimo Ikonen,  Anneli Taina, Simo Paassilta,  Christjan Brander ja Matti Niiranen.

Eläkeläisköyhyyttä on vähennettävä ja kotitalousvähennystä ei saa supistaa

24.09.2019 klo 14:13
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on jättänyt eduskuntaryhmille kannanottonsa valtion vuoden 2020 talousarvioon. Eläkeläisliitot vaativat mm. eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelmaa, kansaneläkkeiden indeksien tarkastamista ja kotitalousvähennysten leikkausten perumista.

EETU ry muistuttaa, että vuonna 2016 kansaneläkeindeksiä leikattiin 0,4 prosenttia deflaatiokehityksen takia. Vuonna 2017 tehtiin 0,85%:n leikkaus kansaneläkeindeksiin ja indeksit jäädytettiin vuosille 2018 ja 2019. Indeksien leikkaukset ja jäädytykset ovat vaikuttaneet negatiivisesti ikääntyneiden kansalaisten taloudelliseen asemaan. Kansaneläkkeeseen on tehtävä indeksitarkistukset vuodelle 2020.

 

Hallitusohjelman mukaisesti tulee selvittää keinoja, joiden avulla voitaisiin korottaa pienimpiä alle 1 400 euron työeläkkeitä nettomääräisesti 100 eurolla.

 

Tehtäessä korotuksia takuu- ja kansaneläkkeeseen ja mahdollisesti työeläkkeisiin, on samalla pidettävä huoli siitä, että suomalainen työeläkemalli on oikeudenmukainen kaikkia kohtaan. Työeläkejärjestelmän on kannustettava työkykyisiä olemaan työelämässä mahdollisimman pitkään.

 

EETU ry on useaan kertaan esittänyt toimenpiteitä eläkeläisköyhyyden poistamiseksi. Eläkeläisliitot pitävät tärkeänä, että Suomeen laaditaan pikaisesti eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma. Pelkkä kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen tehtävä korotus ei ole riittävä toimenpide. 

 

Hallituksen on myös etsittävä viivyttelemättä ratkaisu kasvavaan hoitohenkilöstövajeeseen ja laitoshoidon ohella on panostettava kotiin vietäviin palveluihin.

 

Eläkeläisliitot ehdottavat myös, että palvelu-, matka-, ja lääkemaksukatot yhdistetään yhdeksi maksukatoksi, jonka taso on korkeintaan kuukaudessa maksettavan takuueläkkeen suuruinen.

 

Vaatimuksiin kuuluu myös se, että eläkeläisten verotus ei saa olla kireämpää kuin työssäkäyvillä.

 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n mielestä kotitalousvähennysoikeus on säilytettävä vähintään nykyisellään ja yli 75-vuotiaille suomalaisille kotitalousvähennys voitaisiin myöntää korotettuna.

Kotitalousvahänennystä vastaava tuki tulisi maksaa suorana avustuksen niille, jotka eivät voi tehdä vähennystä verosta. 

 

Hallituksen tavoitteena on hiilineutraali Suomi 2035 ja pian sen jälkeen hiilinegatiivinen. Tämä tärkeä tavoite ei saa EETU ry:n mielestä aiheuttaa eläkeläisille taloudellista tai terveydellistä ahdinkoa.

 

Eläkeläisliitot muistuttavat, että monelle eläkeläiselle oma auto on välttämätön liikkumisväline. Talousarviossa esitetään bensiinin veron korottamista 6,3 senttiä ja dieselin 6,9 senttiä litralta. Näilläkin korotuksilla on suora kielteinen vaikutus vähävaraisten ikääntyneiden toimeentuloon.

 

Suomalaisen mediaanieläke on vain 1490 euroa. Pienillä eläkkeillä on tällä hetkellä käytännössä mahdoton ostaa uudenaikaisia vähäpäästöisiä sähkö- tai hybridiautoja.

 

Eläkeläisliitot esittävät, että hallitus selvittää mahdollisuudet luoda laina- tai tukijärjestelmä, joka nopeuttaisi ikääntyneiden omistamien asuntojen energiaratkaisujen muuttamista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisiksi.

 

Koko kannanotto tarkempine perusteluineen on luettavissa osoitteessa:

https://www.eetury.fi/eetun_tunnus/artikkelit/article-14832-70396-elakelaisliittojen-etujarjesto-eetu-ryn-kannanotto-vuoden-2020-talousarvioesitykseen-seka-lainsaadantoon

 

 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf

 

 

Lisätietoja

 

Anneli Taina                                                             

EETU ry:n puheenjohtaja                                    

puhelin 0400 852 626                                           

 

Matti Niiranen

EETU ry:n sihteeri

puhelin 040 501 9192

 

Lisätietoja antavat myös kaikkien EETU ry:n jäsenliittojen puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat:

 

Eläkeliitto ry                                                              puheenjohtaja Raimo Ikonen

toiminnanjohtaja Anssi Kemppi

 

Eläkeläiset ry                                                             puheenjohtaja Martti Korhonen

toiminnanjohtaja Jan Koskimies

 

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry                 

puheenjohtaja Simo Paassilta

toiminnanjohtaja Timo Kokko

 

Kansallinen senioriliitto ry                                  

puheenjohtaja Anneli Taina

toiminnanjohtaja Matti Niiranen

 

Kristillinen Eläkeliitto ry                                        puheenjohtaja Leea Hiltunen

toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö

 

Svenska pensionärsförbundet rf                      

puheenjohtaja Ole Norrback

toiminnanjohtaja Berit Dahlin                                          

 

 

 

 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry - Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf

EETU-liitoilla on yli 1 200 paikallisyhdistystä, 70 alue- ja piiriyhdistystä ja 300 000 henkilöjäsentä.

EETU ry:n puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain. Vuonna 2019 Kansallinen senioriliitto ry toimii EETU:n puheenjohtajajärjestönä ja Kansallinen senioriliitto ry:n puheenjohtaja Anneli Taina EETU:n puheenjohtajana. EETU:n sihteerinä ja työvaliokunnan puheenjohtajana toimii Kansallinen senioriliitto ry:n toiminnanjohtaja Matti Niiranen. YHTEYSTIEDOT Sähköposti: eetu@eetury.fi Puhelin 050 330 9270 Nettisivut www.eetury.fi