Vahvat vanhusneuvostot -loppuseminaari 26.3.2015, Helsinki

Sitra-yhteistyön merkitys ja vaikutus eläkeläisjärjestöille ja ikäihmisille
2014 puheenjohtaja Tapani Mörttinen, Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry
 
Sitran Aktiivinen kansalainen – kaiken ikäisenä -avainalue nosti ihmiset keskiöön
Miten rahoittaja hyödyntää muun muassa EETU-hankkeen tuloksia

Johtava asiantuntija, avainalueen vetäjä Tuomo Melin, Sitra
 
Vahvat vanhusneuvostot -seminaarikiertue kuuli ja kokosi lähes 1 300 aktiivisen kansalaisen näkemykset ja kokemukset vanhusneuvostojen toiminnan kehittämiseksi
Projektipäällikkö Jari Latvalahti, Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry
 
Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa sekä kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan
Tutkimus- ja kehitysjohtaja Kaija Majoinen, Suomen Kuntaliitto
 
EETU-hankkeen yhteydessä selvitettiin myös ikäihmisten palvelutarpeita ja -toiveita kotitalousvähennysoikeuden laajentamiseksi
Varatoimitusjohtaja Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Oy
 
Hanke päättyi, mutta EETU jatkaa valtakunnallista ja paikallista vaikuttamista
Varapuheenjohtaja Kalevi Kivistö, Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry


Eläkeläisparlamentti 16.10.2014, Helsinki

Tulevaisuuden digivanhus, Jyrki J. Kasvi
Vahvat vanhusneuvostot -seminaarien kokemuksia, Jari Latvalahti
Tampereen Kulttuurikaari -hanke, Elina Willberg
Turun uudet toimintamallit osallisuuden lisäämiseksi, Päivi Penkkala
Mahdollistava lainsäädäntö ikäihmisten oman äänen tukena, Eeva Päivärinta


Aktiivinen kansalainen – kaiken ikäisenä, Vanhusneuvostopäivät 1. - 2.10.2013, Helsinki

Vanhusneuvostopäivien avauspuheenvuoro, Hannes Manninen, EETU ry
Vanhusneuvostojen rooli, Eeva Päivärinta, Sitra
Osallistuminen ja vanhusneuvosto Turussa, Juha Rantasaari, Turun kaupunki
Kahvilatyöskentelyn ohjeistus, Minna Tuominen-Thuesen, KPMG Oy
Osallistumisen ja vaikuttamisen kehittäminen, Marjo Palomäki, EETU ry
Vanhuspalvelulain esittely, Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto
Kahvilatyöskentelyn tulokset, Minna Tuominen-Thuesen, KPMG Oy
Aktiivinen kansalainen - kaiken ikäisenä -avainlalue, Tuomo Melin, Sitra


Huomisen kynnyksellä -kyselytutkimukset

EETUn teettämien tutkimusten raporteissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksista, joilla on selvitetty suomalaisten 55 - 79-vuotiaiden käsityksiä ikääntyvien ja iäkkäiden ihmisten ongelmista maassamme, suhtautumista eläkeläisjärjestöihin, luottamusta eläkejärjestelmään ja siihen vaikuttaviin tahoihin.

Huomisen kynnyksellä 2013 (pdf)

Huomisen kynnyksellä 2010 (pdf)